Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2019. godine;
4. Izvještaj o radu o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2019. godinu;
5. Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2019. godinu;
6. Programsko izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2019. godinu;
7. Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2019. godinu;
8. Godišnji izvještaj o poslovanju društva “Pazin” d.o.o. Pazin za 2019. godinu;
9. Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2019. godinu;
10. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine;
11. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Pazin;
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o.;
14. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Pazina Valteru Milohaniću, članu Gradskog vijeća Grada Pazina.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike