Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18. i 5/20.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 2. srpnja 2020. godine, u dvorani Istra u Spomen domu s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Zapisnika sa 35.  sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2019. godine;
 1. Izvještaj o radu o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2019. godinu;
 2. Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2019. godinu; 
 3. Programsko izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2019. godinu;
 4. Izvještaj  o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2019. godinu;
 1. Godišnji izvještaj o poslovanju društva “Pazin” d.o.o. Pazin za 2019. godinu;
 2. Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2019. godinu;
 3. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine;
 4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Pazin;
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o.;
 7. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Pazina Valteru Milohaniću, članu Gradskog vijeća Grada Pazina.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/20-01/30
URBROJ: 2163/01-03-02-20-1
Pazin, 24. lipnja 2020.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

36. sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 36. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  22/20.
Zapisnik sa 36. sjednice Gradskog vijeća.