Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 30. studenog 2016. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I    R E D

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 33. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Ptanja vijećnika;
 3. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2015./2016.;
 4. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2015./2016;
 5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
 6. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2017. godinu;
 7. Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2015. godini;
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2017. godinu;
 10. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu; (I. čitanje);
 1. Imenovanje tri (3) člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.

KLASA: 021-05/16-01/ 56
URBROJ: 2163/01-03-01-16-1
Pazin, 22. studeni 2016.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Na sjednici Gradskog vijeća nije raspravljano o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

Akti sa 34. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  47-16.

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.