Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

32. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

SAZIVA

32. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za PONEDJELJAK, 26. rujna 2016. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 19:00 sati.

DNEVNI   RED

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu ulaganja „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja – LINDAR „.

KLASA: 021-05/16-01/46
URBROJ: 2163/01-03-01-16-2
Pazin, 22. rujna 2016.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 32. izvanredne sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 35-16.

 

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.