Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

32. izvanredna elektronička sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18. i 5/20.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 32. izvanrednu elektroničku sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 31. ožujka 2020., s početkom u 17:00 sati.

PRIVREMENA PRAVILA ZA ODRŽAVANJE 32. IZVANREDNE SJEDNICE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA U POSEBNIM UVJETIMA

DNEVNI   RED

  1. Informacija – Grad Pazin, kronologija događanja COVID 19;
  2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi;
  3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu;
  4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup;
  5. Prijedlog Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade;
  6. Prijedlog  Odluke o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa;
  7. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina;
  8. Prijedlog Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/20-01/13
URBROJ: 2163/01-03-02-20-1
Pazin, 28. ožujka 2020.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 32. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  11 /20.  i  12/20.
Zapisnik s 32. sjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike