Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

30. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – park Istarskih velikana, 3. skupine, na katastarskoj čestici k.č. broj 1781 (za zemljišnu knjigu k.č. broj 207/4 k.o. Pazin (Pazin)“;
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu ulaganja „Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja – LINDAR „;
3.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Pazin sportu d.o.o. za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“ u sklopu postojećeg Sportsko rekreacijskog centra Pazin;
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na k.č. 2281/1 (za zemljišnu knjigu k.č. 257/5) k.o. Pazin, u Pazinu“;
5. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin.