Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

3. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 87. stavka 1. i 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12., 121/16., 98/19.,  42/20., 144/20. i 37/21.), pročelnica Ureda Grada

 S A Z I V A

 3. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 22. srpnja 2021. godine, u ŠKOLSKO-GRADSKOJ SPORTSKOJ DVORANI (POLIVALENTNA DVORANA), ul. Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I    R E D

1. Izbor predsjednika/predsjednice i dva potpredsjednika/potpredsjednice Gradskog vijeća.

 

Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/21-01/30
URBROJ: 2163/01-04-01-21-1
Pazin, 14. srpnja 2021.

Pročelnica
Ureda Grada
Martina Brajković Mrak, v.r.

Zapisnik s 3. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike