Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

 1. Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
 4. Prisega vijećnika;
 5. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2018. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina;
 7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina;
 8. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2020. godini;
 9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;
 10. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara;
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin;
 12. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin;
 13. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina;
 14. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina.