Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 26. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2015. godine;
4. Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2015. godinu;
5. Izvješće o poslovanju Pazin sport» d.o.o. za 2015. godinu;
6. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2015. godini;
7. Izvještaj o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2015. godinu;
8. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu;
9. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu;
10. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu;
11. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2015. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina;
12. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu;
13. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu u području: a) odgoja i obrazovanja, b) kulture i c) socijalno – zdravstvenih potreba;
14. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
15. Prijedlog Odluke o podjeli i prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarska razvojna agencija d.o.o.;
16. Prijedlozi odluka za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina;
17. Razrješenje i imenovanje člana Mandatno – verifikaciona komisije;
18. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za međugradsku i međuopćinsku suradnju.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike