Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), održana je25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau četvrtak, 26. svibnja 2011. u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

0.  Verifikacija Skraćenog zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća;
1.  Pitanja vijećnika;
2.  Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2010. godine;
3.  Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta za 2010. godinu;
4.  Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina (I.  
     čitanje);
5.  Pravilnik o dodjeljivanju jednokratnih novčanih potpora polaznicima poslijediplomskih
     studija s područja Grada Pazina (I. čitanje);
6.  Zaključak za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
7.  Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora
     trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima dionice ili udjele;
8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu;
9. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj – prosinac 2010. godine;
10. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2010. godinu;
11. Odluka o dodjeli priznanja i nagrada Grada Pazina.

KLASA: 021-05/11-01/33
URBROJ: 2163/01-03-01-11-1
Pazin, 18. svibnja 2011.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike