Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika/vijećnica (odgovori);
3. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2022. godinu;
4. Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2022. godinu;
5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2023. godinu;
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje;
8. Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Pazina za siječanj – lipanj 2023. godine.