Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika/vijećnica;
3. Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2022. godinu;
4. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2022. godinu;
5. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2022. godinu;
6. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2022. godinu;
7. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin d.o.o. za 2022. godinu;
8. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2022. godinu;
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Aneksa III. Ugovora o korištenju nekretnina;
10. Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina;
11. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.