Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Ježenj;
4. Prijedlog Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Pazina za 2016. godinu;
5. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2014/2015.;
6. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2014./2015.;
7. Prijedlog Odluke o kandidiranju projekata na natječaj mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine i prijedlog Izjava o suglasnosti s kandidiranjem projekata na natječaj mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“;
8. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.;
9. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina;
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju;
12. Prijedlog: a) Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin i b) Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin;
13. Prijedlog: a) Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina i b) Odluke o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina;
14. Prijedlog Odluke o određivanju imena boćarskoj dvorani i boćalištu na otvorenom na Trgu pod lipom u Pazinu;
15. zvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2015. godine.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.