Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice;
2. Prisega vijećnika;
3. Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća;
4. Pitanja vijećnika/vijećnica (odgovori );
5. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2022. godini;
6. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin za razdoblje od 1.01. do 31.12.2022. godine;
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Pazinu;
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina;
9. Prijedlog Prvih (I.) Izmjena Proračuna Grada Pazina za 2023. godinu;
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2023. godinu;
11. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2023. godinu u području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta;
12. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
13. Prijedlog Odluke o zaduživanju za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Veli Jože;
14. Prijedlog Odluke o osnivanju Zajedničke službe komunalno-prometno- poljoprivrednog redarstva;
15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja suvlasničkih udjela na nekretnini;
16. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra;
17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina.