Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća;
2. Informacija o sanaciji kanala na vodotoku bujice Draželj i odlagalištu inertnog otpada Lakota;
3. Pitanja vijećnika (odgovori);
4. zvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine;
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam;
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina;
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Pazina;
9. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
10. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) kulture i b) socijalne skrbi i zdravstva;
11. Prijedlog (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu;
12. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2019. godinu;
13. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu;
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina;
15. Izbori za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pazina. mladih Grada Pazina.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.