Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 18. i 19. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika/vijećnica ( odgovori );
3. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina;
4. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2022. godinu;
5. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2022. godinu;
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za donošenje (V.) Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
7. Godišnji izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja grada Pazina za 2022. godinu;
8. Godišnji izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2022. godinu;
9. Godišnji izvještaj o radu s Izvještajem o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2022. godinu;
10. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina (zajedno s financijskim izvještajem) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine;
11. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu;
12. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu;
13. Izvješće o provedbi Plana razvoja Grada Pazina 2021.-2027. za 2022. godinu;
14. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2022. godinu;
15. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina;
17. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
18. Prijedlog Odluke o imenovanju jednog člana/članice povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina;
19. Razrješenje i izbor člana Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj.;
20. Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Pazina za srpanj-prosinac 2022. godine.