Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut 4. Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima;
5. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti;
6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama;
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan;
8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo;
9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika;
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge oglašavanja i plakatiranja;
11. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu;
12. Prijedlog Odluke o osnivanju Zajedničke službe komunalnog redarstva;
13. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznjamljivanja i smještaja u turizmu;
14. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike