Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

2. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina S A Z I V A 2. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SUBOTU, 29. lipnja 2013. godine u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 10,00 sati.

D N E V N I  R E D

1. Odluka o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Grada Pazina za razdoblje 2013. – 2015. godine.

KLASA: 021-05/13-01/37
URBROJ: 2163/01-03-01-13-1
Pazin, 27. lipnja 2013.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.