Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I  R E D

1. Pitanja vijećnika/vijećnica;
2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Pazina 2018. – 2021.;
3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina u 2022. godini;
4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene (četvrte) Statuta Gradske knjižnice Pazin;
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova;
6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Pazinka III;
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog programa odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin te udjelu roditelja u cijeni programa (1. izmjena);
8. Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni predškolskog programa Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
9. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina;
10. Prijedlog Odluke o Planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara na području Grada Pazina;
11. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2022. godini;
12. Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2022. godini;
13. Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu;
14. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2022. godini;
15. Razrješenje i izbor člana/članice Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj.