Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.),održana je 14. sjednicaGradskog vijeća Grada Pazina u četvrtak, 25. ožujka 2010. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2009. godinu;
3. Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2009. godinu;
4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Grada Pazina;
5. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
6. Zaključak Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Pazina;
7. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i upravu;
8. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša.

KLASA: 021-05/10-01/21
URBROJ: 2163/01-03-01-10-1
Pazin, 17. ožujak 2010.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike