Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

14. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

14. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za PONEDJELJAK, 30. srpnja 2018. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 19:00 sati.

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“; 
  2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“; 
  3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina;
  4. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada Pazina planiranom za izgradnju autoceste Istarski ipsilon – A8, dionica Rogovići – Lupoglav, poddionica, Ivoli – Cerovlje u vlasništvo Republike Hrvatske.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Napomena: Uz materijale za sjednicu, dostavlja se i dopis Gradonačelnika za sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/18-01/51
URBROJ: 2163/01-03-01-18-1
Pazin, 27. srpnja 2018.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 14.  izvanredne sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 28/18.
Zapisnik sa 14. izvanredne sjednice Gradskog vijeća.

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.