Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Inormacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2017. godinu;
4. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2017. godini;
5. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine;
6. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2017 godini;
7. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2017. godinu;
8. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2017. godinu;
9. Izvješće o radu i Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2017. godinu;
10. Konačni prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje;
11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu;
12. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
13. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
14. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina;
15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan;
16. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj – prosinac 2017. godine;
17. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.