Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 10. svibnja 2018. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Inormacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2017. godinu;
 4. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2017. godini;
 5. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine;
 6. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2017 godini;
 7. Izvještaj o radu  i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2017. godinu;
 8. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2017. godinu;
 9. Izvješće o radu i Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2017. godinu;
 10. Konačni prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje;
 11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu;
 12. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
 13. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
 14. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina;
 15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan;
 16. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj – prosinac 2017. godine;
 17. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

  KLASA: 021-05/18-01/27
URBROJ: 2163/01-03-01-18-1
Pazin, 2. svibnja 2018.

 

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 10. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 15/18. i 16/18.
Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.