Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12., 121/16., 98/19.,  42/20., 144/20. i 37/21.), pročelnica Ureda Grada

 S A Z I V A

 1. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 14. listopada 2021. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

  1. Utvrđivanje kvoruma;
  2. Izbor Mandatno-verifikacione komisije;
  3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije, verifikacija mandata članova/članica Gradskog vijeća te utvrđivanje člana/članice Vijeća koji će predsjedavati sjednicom;
  4. Svečana prisega članova/članica Gradskog vijeća;
  5. Izbor komisije za izbor i imenovanja;
  6. Izbor predsjednika/predsjednice i dva potpredsjednika/potpredsjednice Gradskog vijeća.

 

Pozivam vijećnike/ce koji su izabrani na prijevremenim izborima 3. listopada 2021. godine, sukladno objavi Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pazina o konačnim rezultatima izbora za članove Gradskog  vijeća Grada Pazina, da se odazovu pozivu.
U slučaju spriječenosti molimo da o tome izvijestite Ured Grada putem telefona broj 624-172 ili na e-mail: [email protected]

KLASA: 021-05/21-01/33
URBROJ: 2163/01-04-01-21-1
Pazin, 6. listopada 2021.

Pročelnica
Ureda Grada
Martina Brajković Mrak, v.r.

Dnevni red 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća dopunjen je točkama kako slijedi: “7. Prijedlog Odluke o naknadi za rad članova/članica Gradskog vijeća Grada Pazina i članova/članica radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina i 8. Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina.”

 Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike