Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim  izborima („Narodne novine“ broj 144/12. i 121/16.) i Odluke o ovlaštenju  državnog tajnika Ministarstva uprave klasa: 023-01/17-01/217, urbroj: 515-02-02-01/1 -17-19 od 25. svibnja 2017. godine

S A Z I V A M

prvu, konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina, u srijedu 14. lipnja 2017. godine u 18,00 sati, u Vijećnici Grada Pazina, Družba Sv. Ćirila i Metoda 10

 DNEVNI RED

 

  1. Utvrđivanje kvoruma;
  2. Izbor Mandatno-verifikacione  komisije;
  3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije, verifikacija mandata članova Gradskog  vijeća, te utvrđivanje člana vijeća koji će predsjedavati sjednicom
  4. Svečana prisega članova Gradskog  vijeća;
  5. Izbor komisije za izbor i imenovanja;
  6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Pozivam vijećnike koji su izabrani na izborima 21. svibnja 2017. godine, sukladno Objavi  Gradskog   Izbornog povjerenstva  Grada Pazina o rezultatima glasovanja za članove Gradskog  vijeća Grada Pazina, da se odazovu pozivu.

KLASA:       013-05/17-01/7
URBROJ:    2163-01-17-1
Pula,            06. lipnja 2017.

PREDSTOJNIK
Ureda državne uprave
u Istarskoj županiji
Draženko  Janjušević, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 22/17.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.