Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12) i Odluke o ovlaštenju ministra uprave KLASA: 023-01/13-01/24, URBROJ: 515-02-02-01/1-13-32 od 29. svibnja 2013. godine

S A Z I V A M

prvu, konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina u petak 21. lipnja 2013. god. u 19,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10


DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor Mandatno-verifikacione komisije;
3. Izviješće Mandatno-verifikacione komisije, verifikacija mandata članova Gradskog vijeća te
utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom;
4. Svečana prisega članova Gradskog vijeća;
5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja;
6. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća.

Pozivam vijećnike koji su izbrani na izborima 19. svibnja 2013. godine, sukladno Objavi Izbornog povjerenstva Grada Pazina o rezultatima glasovanja za članove Gradskog vijeća Grada Pazina, da se odazovu pozivu.

Po ovlaštenju Vlade RH
Predstojnik
Draženko Janjušević, v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.