Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Izvješće zavoda za javno zdravstvo o ispitivanju vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok

Grad Pazin sukladno Programu mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Pazina u 2017. godini, provodi ispitivanja vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok. Uzimanje i ispitivanje uzoraka provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije sa dinamikom uzimanja uzoraka svakih 15 dana. Ispitivani pokazatelji uzoraka ocjenjuju se prema Uredbi o kakvoći voda za kupanje („Narodne novine“ br. 51/14), prema dobivenim rezultatima od 02. lipnja 2017. godine, voda za kupanje na Zarečkom krovu je izvrsna. Izvješće o ispitivanju možete pogledati ovdje.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike