Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Dostava računa digitalnim putem

Kako bismo racionalizirali troškove, olakšali proces i osigurali da računi stignu na vrijeme, uspostavljena je besplatna usluga slanja računa u elektroničkom obliku, kojom Vam se omogućuje da se računi Grada Pazina (komunalna naknada, vodna naknada, otkup stana, zakup zemljišta, kredit za garaže, naknada za korištenje prostora i/ili porez na korištenje javne površine) umjesto u papirnatom obliku kao do sada, šalju na Vašu e-mail adresu.

Ukoliko želite primati račune putem e-maila ispunite obrazac suglasnosti u nastavku:

SUGLASNOST ZA PRIHVAT RAČUNA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU