Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora 2023.

Konačni rezultati izbora za VMO Grada Pazina

Rezultati izbora za VMO Grada Pazina

Pravovaljane kandidacijske i zbirne liste za izbor članova/članica vijeća mjesnih odbora za Grad Pazin