Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E VN I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
4. Prisega vijećnika;
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Pazina – SEAP;
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pazina;
7. Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2018. godinu;
8. Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2018. godinu;
9. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2018. godinu;
10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Treće izmjene Statuta Gradske knjižnice Pazin;
11. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
12. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina;
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
14. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) sporta (I. izmjene), b) kulture i c) socijalne skrbi i zdravstva (II. izmjene);
15. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu;
16. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
17. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;
18.Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pazin;
19. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli.