U tijeku izrada dokumentacije za rekonstrukciju Odmarališta Špadići

U srijedu, 3. svibnja 2017. godine održala se posljednja sjednica Koordinacije Gradonačelnika Grada Pazina i Općinskih načelnika Pazinštine u sadašnjem sazivu, na kojoj su prisustvovali gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, načelnik Općine Cerovlje Emil Daus, načelnik Općine Karojba Alen Rosić, načelnik Općine Lupoglav Franko Baxa, načelnik Općine Motovun Tomislav Pahović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine … Nastavi čitati U tijeku izrada dokumentacije za rekonstrukciju Odmarališta Špadići