Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Zdravstveni preventivni program – mamografija

U skladu sa Planom za zdravlje Istarske županije i preporuci Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije putem Programa socijalno-zdravstvenih potreba za 2014. godinu, financira se preventivne zdravstvene mamografske preglede žena s prebivalištem na području Grada Pazina rođenih 1968. godine. Takve preventivne preglede Grad Pazin financira već drugu godinu za redom. Iste će od lipnja do kraja 2014. godine obavljati Poliklinika Jelovac iz Tinjana.

 

Privatno: Socijalno – zdravstveni preventivni programi

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.