Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Savjetovalište za brak i obitelj Pazin

Savjetovalište za brak i obitelj Pazin psihosocijalne usluge/psihoterapiju  pruža  od  rujna 2003. godine.

Glavni je cilj Programa rada Savjetovališta kontinuirana i sveobuhvatna briga o obitelji i njenim članovima, bilo da se radi o redovitoj populaciji, onoj u riziku ili onoj koja već iskazuje problem, a sve s ciljem postizanja veće razine psiho-socijalnog zdravlja, kako pojedinca, tako i čitave obitelji, odnosno jačanja razine kvalitete života pružanjem podrške mentalnom zdravlju u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi rada Savjetovališta su:

  • pružanje informacija, savjetovanje i podrška
  • pružanje sigurnih uvjeta kako bi klijenti mogli raditi na razvitku i unaprjeđenju partnerskih, obiteljskih i drugih odnosa te se suočavati s aktualnim teškoćama
  • rad s klijentima na samoprocjeni i usvajanju novih uvjerenja i ponašanja u svrhu osobnog razvoja i promjene
  • pomoć i podrška obiteljima pri snalaženju u različitim roditeljskim situacijama, problemima i poteškoćama vezanima uz roditeljsku ulogu
  • razvoj socijalnih i emocionalnih vještina djece i mladih u svrhu rješavanja emocionalnih i drugih poteškoća
  • rad s klijentima na temu partnerske uloge i kvalitetnog partnerstva.

Većina korisnika obuhvaćena je individualnim radom, a neki u paru ili kroz obiteljsko savjetovanje.

Sedam vanjskih suradnica/savjetovateljica (socijalna radnica Pavita Jelinčić, psihologinje Ivanka Jop, Tina Gregorović Hlušička, Valentina Rabar i Neva Ljuština Zgrablić i dvije pedagoginje, Barbara Močibob Šperanda i Iva Luk) pružaju psihosocijalne usluge/psihoterapiju korisnicima, dva puta tjedno (utorkom i četvrtkom) od 16,00 do 20,00 sati.

Korisnici psihosocijalne usluge/psihoterapije  s prebivalištem na području Grada Pazina i s prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave koje sufinanciraju Program rada Savjetovališta kao potpisnici Sporazuma Grada Pazina i Općina Sv. Petar u Šumi, Tinjan, Karojba, Motovun, Gračišće, Cerovlje i Lupoglav  plaćaju sat individualnog savjetovanja/psihoterapije – 7,00 €, sat savjetovanja u paru (partneri/roditelji-dijete) – 11,00 €, a sat obiteljskog savjetovanja – 13,00 €.

Korisnici usluga Savjetovališta s prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave koje ne sufinanciranju Program rada Savjetovališta, sat individualnog savjetovanja/psihoterapije plaćaju 20,00 €, sat savjetovanja u paru (partneri/roditelji-dijete) – 27,00 €, a sat obiteljskog savjetovanja – 40,00 €.

Od plaćanja usluga Savjetovališta oslobođene su ranjive skupine i to:

  • Korisnici zajamčene minimalne naknade temeljem Zakona o socijalnoj skrbi,
  • Korisnici socijalne skrbi koji ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja temeljem uvjeta propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina ili Odlukama o socijalnoj skrbi drugih jedinica lokalne samouprave koje su potpisnice Sporazuma,
  • Drugi korisnici socijalne skrbi prema ocjeni  Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Pazin na osnovu  rješenja ili potvrde nadležne ustanove.

Korisnici iz prethodnog stavka, oslobađanje od plaćanja troškova savjetovališnih usluga dokazuju rješenjem ili potvrdom nadležnih ustanova.

Ranjivost se dokazuje pripadnošću jednoj od ranjivih skupina i to rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Pazin /Grada Pazina ili jedinica lokalne samouprave koje su potpisnice Sporazuma  te potvrdom Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Pazin temeljem procjene rizika za pojedinca/obitelj.

Savjetovalište djeluje u prostorima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Pazin,  utorkom i četvrtkom od 16,00 do 20,00 sati na adresi: Prolaz Otokara Keršovanija 2, 52000 Pazin (1. kat). Za korištenje usluga, potrebno se je javiti na telefon 091 1624146 (od ponedjeljka do petka: od 16,00 do 20,00 sati) ili na email[email protected].

Voditeljica Savjetovališta za brak i obitelj Pazin od 1. kolovoza 2021. godine je  Neva Ljuština Zgrablić, psihologinja i savjetovateljica u Savjetovalištu, dok je njena zamjenica Barbara Močibob Šperanda, pedagoginja i savjetovateljica u Savjetovalištu od 1. srpnja 2022. godine.

Odluka o imenov. savjetov., naknadama za rad.. u Savjetovalištu- od 1.1.2023.pdf

Odluka o izmjeni Odluke o imenov. vanjskih suradnica.pdf

Odluka o oslobađanju participacije korisnika Savjetovališta- od 1.1.2023.pdf

Odluka o participaciji korisnika Savjetovališta- od 1.1.2023..pdf

Broj korisnika i usluga u Savjetovalištu u 2021.pdf

Izvješće o radu i financ. izvješće 2018 – 2021.pdf

Program rada Savjetovališta 2022 – 2025.pdf

Ovaj projekt sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije,  Grada Pazina i Općina  Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

Pazin_(grb)