Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Savjetovalište za brak i obitelj Pazin

savjetovaliste

Savjetovalište za brak i obitelj Pazin svoje usluge pruža  od  rujna 2003. godine. 

Glavni je cilj Programa rada Savjetovališta:  kontinuirana i sveobuhvatna briga o obitelji i njenim članovima, bilo da se radi o redovitoj populaciji, onoj u riziku ili onoj koja već iskazuje problem (narušeni odnosi i komunikacija među bračnim partnerima ili drugim članovima obitelji, mladi u suočavanju s razvojnim, obrazovnim, osobnim i komunikacijskim poteškoćama, s poremećajima u ponašanju, osobe i obitelji koje su suočene sa problemom ovisnosti, osobe u kriznim stanjima, invaliditet…), a sve sa ciljem da se postigne veći nivo psiho-socijalnog zdravlja kako pojedinca, tako i čitave obitelji, odnosno da se podigne kvaliteta života u obiteljima, a time i u lokalnoj zajednici.

Većina korisnika obuhvaćena je individualnim radom, a neki u paru ili kroz grupu potpore.

Pet savjetnica (diplomirana socijalna radnica,  dvije psihologinje i dvije pedagoginje) pružaju usluge građanima, dva puta tjedno (utorkom i četvrtkom) od 16,00 do 20,00 sati. Korisnici usluga su iz područja Grada Pazina, Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, Žminj, Kršan, Oprtalj, Grada Buzeta, Novigrada i dr.

Korisnici usluga Savjetovališta za brak i obitelj Pazin s prebivalištem na području Grada Pazina i s prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave koje sufinanciraju Programa rada Savjetovališta, participiraju sat individualnog rada Savjetovališta s 30,00 kuna, odnosno sat rada s parom ili grupom s 45,00 kuna.

Korisnici usluga Savjetovališta s prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave koje ne sufinanciranju Programa rada Savjetovališta, participiraju sat individualnog rada Savjetovališta s 80,00 kuna, odnosno sat rada s parom ili grupom sa 120,00 kuna.

Od plaćanja usluga Savjetovališta oslobođeni su:

  • maloljetnici ili mlađi punoljetnici kojima je općinsko državno odvjetništvo ili sud izrekao posebnu obvezu uključivanja u Savjetovalište i/li koji nisu zaposleni, a njima ili njihovim roditeljima nije od strane suda određena participacija,
  • korisnici zajamčene minimalne naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i korisnici socijalne skrbi koji ostvaruju pravo na plaćanje dijela troškova stanovanja prema uvjetima propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina i/li drugih jedinica lokalne samouprave,
  • drugi korisnici prema ocjeni Centara za socijalnu skrb.

Korisnici iz prethodnog stavka, oslobađanje od plaćanja troškova savjetovališnih usluga dokazuju rješenjem ili potvrdom nadležnih ustanova.

Za korištenje usluga Savjetovališta potrebno je obratiti se  utorkom ili četvrtkom od 16,00 do 20,00 sati u prostorije u kojima djeluje Savjetovalište na adresi: Prolaz Otokara Keršovanija 2, 52000 Pazin, ili na telefon 091 1624146 (od ponedjeljka do petka: od 16,00 do 20,00 sati) ili na email[email protected]

Voditeljica Savjetovališta za brak i obitelj Pazin od 1. kolovoza 2021. godine je temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Pazina Neva Ljuština, psihologinja i savjetnica u Savjetovalištu, koja je na mjestu voditeljice Savjetovališta (na osobni zahtjev dosadašnje dugogodišnje savjetnice i  voditeljice) zamijenila Jasnu Sloković.

Izvješće o ostv. Programa rada Savjetovališta u 2020.g.pdf

Broj korisnika i usluga Savjetovališta u 2020.g.pdf

 

Ovaj projekt sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije,  Grada Pazina i Općina  Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

Pazin_(grb)

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike