Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

2014. godina

Program socijalno-zdravstvenih potreba za 2014. godinu

Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2014. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 19. prosinca 2013. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina broj 34/13. SN34/2013.

Prve (I.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2014. godinu

Prve (I.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2014. godinu, donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 24. srpnja 2014. godine i objavljene su u Službenim novinama Grada Pazina broj 23/14. SN23/2014.

Druge (II.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2014. godinu

Druge (II.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2014. godinu, donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 18. prosinca 2014. godine i objavljene su u Službenim novinama Grada Pazina broj broj 38/14. SN38/2014.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.