Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

2018. godina

Program javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

Program javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 14. prosinca 2017. godine i objavljen u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 50/17.SN_50_2017.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.