Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

2017. godina

Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2017. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 21. prosinca 2016. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina 59/16. 

Prve (I.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2017. godinu

Prve (I.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2017. godinu, donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 14. prosinca 2017. godine i objavljene su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 50/17. SN_50_2017.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.