Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

2017. godina

Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2017. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 21. prosinca 2016. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina 59/16. 

Program socijalno – zdravstvenih potreba

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.