Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

2016.godina

Program socijalno-zdravstvenih potreba za 2016. godinu

Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2016. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 18. prosinca 2015. godine i objavljen u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 41/15.SN41/15.

Prve (I.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2016. godinu

Prve (I.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2016. godinu, donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 5. svibnja 2016. godine i objavljene su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 15/16. SN 15/16. 

Druge (II.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2016. godinu

Druge (II.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2016. godinu, donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 3. studenog 2016. godine i objavljene su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj broj 44/16.SN 44/16. 

Treće (III.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2016. godinu

Treće (III.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2016. godinu, donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 21. prosinca 2016. godine i objavljene su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj broj 59/16.SN 59/16. 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.