Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

2015. godina

Program socijalno-zdravstvenih potreba za 2015. godinu

Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2015. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 18. prosinca 2014. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina broj 40/14. SN 40/2014.

Prve (I.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2015. godinu

Prve (I.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2015. godinu, donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 30. srpnja 2015. godine i objavljene su u Službenim novinama Grada Pazina broj 23/15. SN23/2015.

Druge (II.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2015. godinu

Druge (II.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2015. godinu, donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 18. prosinca 2015. godine i objavljene su u Službenim novinama Grada Pazina broj broj 39/15.SN39/2015 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.