Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

2013. godina

Program socijalno-zdravstvenih potreba za 2013. godinu

Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2013. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 20. prosinca 2012. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina broj 34/12. SN34/2012.

Prve (I.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba za 2013. godinu

Prve (I.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba za 2013. godinu, donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 24. listopada 2013. godine i objavljene su u Službenim novinama Grada Pazina broj 28/13. SN28/2013.

Druge (II.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba za 2013. godinu

Druge (II.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba za 2013. godinu, donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 19. prosinca 2013. godine i objavljene su u Službenim novinama Grada Pazina broj 32/13. SN32/2013.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.