Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

2012. godina

Program socijalno-zdravstvenih potreba za 2012. godinu

Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2012. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 22. prosinca 2011. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina broj 39/11. SN39/2011.

Prve (I.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba za 2012. godinu

Prve (I.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba za 2012. godinu, donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 22. studenog 2012. godine i objavljene su u Službenim novinama Grada Pazina broj 24/12.  SN24/2012.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.