Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Socijalna usluga pomoć u kući

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/2017. i 130/17.) priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb (dalje u tekstu: Centar) potrebna pomoć druge osobe. Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe kao i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

U okviru socijalne usluge pomoć u kući provode se sljedeće aktivnosti:

 • organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću),
 • obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i drugo),
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (uređenje okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika).

Pomoć u kući osobi Centar priznaje u 100%-nom iznosu, ako osoba kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 •  nema mogućnosti da joj pomoć osigura roditelj, bračni drug i djeca,
 •  nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
 •  na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: Zakon),
 •  nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva Centru,
 •  prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna mjesečno.

Ako prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak prelazi iznos od 1.500,00 kuna mjesečno, a nije veći od 2.000,00 kuna mjesečno i ako osoba kumulativno ispunjava uvjete navedene u prethodnom stavku, Centar priznaje pravo u 50% – nom iznosu prema Cjeniku usluga pomoći u kući.

Ako prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak prelazi iznos od 2.000,00 kuna mjesečno, i ako osoba kumulativno ispunjava ranije navedene uvjete za pružanje socijalnih usluga pomoći u kući Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Tinjan i Žminj svake godine dogovaraju uvjete i kriterije za pružanje socijalne usluge pomoć u kući sukladno praćenju potreba i izvejšćima pružatelja usluge te mogućnostima proračuna.

Pružatelj socijalne usluge pomoć u kući od 1. svibnja 2014. godine na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Tinjani Žminj je Gradsko društvo Crvenog križa Pazin. Uslugama je obuhvaćeno 85 korisnika  od čega 28 iz Grada Pazina i 57 iz okolnih općina i to: 11 iz Općine Cerovlje, 4 iz  Općine Gračišće, 8 iz Općine Karojba, 11 iz Općine Lupoglav, 4 iz Općine Motovun, 7 iz Općine Tinjan, te 12 korisnika iz  Općine Žminj.

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin  u okviru socijalnih usluga pomoći u kući provodi sljedeće aktivnosti:

 • obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i drugo),
 •  održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
 •  zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (uređenje okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika).

Za ostvarivanje prava na socijalnu uslugu pomoći u kući (ovisno o prebivalištu) potrebno je javiti se u:

 • Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin (prostorije  Dnevnog boravka za starije osobe Pazin), telefon, 052 623-039,
 • Centar za socijalnu skrb Pazin, Prolaz Otokara Keršovanija 2, 52000 Pazin, telefon 052 624-433,  052 624-497,
 • Centar za socijalnu skrb Rovinj, Carera ulica 21, 52210 Rovinj, telefon 052 813-245

Izvješće o provedbi socijalne usluge Pomoći u kući za 2016. godinu

Ovaj projekt sufinanciran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Istarske županije, Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i Žminj.

 

Pazin_(grb)

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike