Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Skrb o starijim osobama

Skrb o starijim osobama jedan je od prioriteta u Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije pa tako i Grada Pazina. Programom socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina planirana su sredstva za programe, projekte, pomoći starijim osobama s područja Grada Pazina te za djelovanje udruga umirovljenika i onih udruga koje okupljaju stariju populaciju a djeluju na području Grada Pazina ili imaju korisnike s područja Grada Pazina.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.