Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Naknada za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi (za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji)

Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi (za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji) uređeno je člankom 42. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina

Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. te članaka 9. do 11. ove Odluke, za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 29. godine života), roditelji djeteta s kojima dijete stanuje, udomitelji, druge fizičke osobe koje zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruju roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona, imaju pravo na naknadu u visini od 75% troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi.

Naknada iz prethodnog stavka dodijeliti će se roditeljima koji žive s djetetom na području Grada, ako dijete ima prijavljeno prebivalište na području Grada te jedan od roditelja (podnositelj zahtjeva) ima prijavljeno prebivalište na području Grada najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje tog prava.

Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi i način isplate utvrđuje Odjel svojim rješenjem.

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu 75% troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.