Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Privremena novčana pomoć

Pravo na privremenu novčanu pomoć uređeno je člankom 34. Odluke:

Pravo na privremenu novčanu pomoć priznaje se  korisniku odnosno odrasloj osobi i(li) djetetu žrtvi obiteljskog nasilja koji ispunjavanju poseban uvjet iz ove Odluke.

Korisnik – odrasla osoba žrtva obiteljskog nasilja iz stavka 1. ovog članka ima pravo na privremenu novčanu pomoć koja se isplaćuje u iznosu od 67,00 eura mjesečno, korisnik – predškolsko dijete – u iznosu od 34,00 eura mjesečno, a korisnik – školsko dijete do završetka redovnog školovanja, odnosno najdalje do navršene 26. godine života – u iznosu od 67,00 eura mjesečno.

Privremena novčana pomoć priznaje se na rok dok za korištenje toga prava postoje opravdani razlozi, a najduže do godinu dana od dana početka ostvarivanja toga prava.

Pravo na pomoć uz preporuku Zavoda i način isplate utvrđuje Odjel svojim rješenjem.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, na prijedlog Zavoda i Odjela, izvršno tijelo Grada svojim Zaključkom može odobriti i duži rok za ostvarivanje toga prava, ali najduže na rok do dvije godine od dana priznavanja prava.