Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Pravo na troškove ogrjeva

Pravo na troškove ogrjeva uređeno je člankom 26. Odluke:

Korisniku koji ispunjava socijalni uvjet (korisnik zajamčene minimalne naknade temeljem Zakona) i grije se na drva, priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Istarska županija.

Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, Grad podnosi Istarskoj županiji zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva najkasnije do rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

Sredstva za podmirivanje troškova ogrjeva osiguravaju se u proračunu Istarske županije iz decentraliziranih sredstava državnog proračuna.

O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva Rješenjem odlučuje Istarska županija.