Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Pomoć u naravi

Pravo na pomoć u naravi uređeno je člankom 39. Odluke:

Socijalno najugroženiji korisnici mogu, za uskršnje i(li) božićne blagdane, ostvariti pravo na pomoć u naravi, odnosno dodjelu poklon paketa sa hranom i higijenskim potrepštinama.

Popis korisnika iz prethodnog stavka utvrđuje Odjel u suradnji sa Centrom, Gradskim društvom Crvenog križa Pazin, zdravstvenim ustanovama i Mjesnim odborima s područja Grada.

Pomoć u naravi može se odobriti i djeci te odraslim osobama s područja Grada smještenim u udomiteljskim obiteljima i ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi.

Zaključak o prihvaćanju popisa i o visini pomoći na prijedlog Odjela, donosi Gradonačelnik.