Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Pomoć sudionicima Narodnooslobodilačkog rata

Pomoć sudionicima Narodnooslobodilačkog rata uređena je člankom 32. ove Odluke:

Pomoć sudionicima Narodnooslobodilačkog rata (u daljnjem tekstu: NOR-a) priznaje se sudionicima NOR-a, udovicama palih i umrlih učesnika NOR-a, te djeci palih i umrlih sudionika NOR-a nesposobnih  za rad s prebivalištem na području Grada.

Korisnicima se temeljem županijske Odluke o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji za svaku kalendarsku godinu priznaje pomoć u iznosu koji se istom određuje, a sufinanciraju ga  Istarska županija i  Grad Pazin svaki sa 50% iznosa.

Pomoć se isplaćuje u dvije rate, a postupak priznavanja prava na pomoć provodi Odjel u suradnji s nadležnim županijskim odjelom.