Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Smještaj u socijalni stan

Pravo na smještaj u socijalni stan uređeno je člankom 37. Odluke:

Korisnik koji udovoljava socijalnom uvjetu i beskućnik koji ima zadnje poznato prebivalište na području Grada, temeljem odluke Centra za socijalnu skrb, može ostvariti pravo na smještaj u socijalni stan u vlasništvu Grada, dok za to postoji opravdana egzistencijalna potreba i sukladno raspoloživosti socijalnih stanova u vlasništvu Grada.

Centar za socijalnu skrb ugovorom s korisnikom definira uvjete, prava i obveze korištenja socijalnog stana uz suglasnost Grada.