Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Naknada za troškove toplog obroka

Pravo na pomoć za topli obrok uređeno je člankom 38. Odluke:

Pravo na pomoć za topli obrok može ostvariti korisnik koji ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda ako:

  • je osoba s invaliditetom koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja,
  • ima trajne promjene u zdravstvenom stanju, odnosno privremene promjene radi kojih joj je prijeko potrebna pomoć druge osobe,
  • je osoba potpuno nesposobna za rad sukladno Zakonu,
  • nije u stanju samostalno pripremiti topli obrok,
  • nema mogućnosti da joj topli obrok osiguraju roditelji, bračni drug i djeca,
  • nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
  • ako nema mogućnosti da mu se topli obrok osigura rješenjem Centra u okviru socijalne usluge pomoć u kući.

Iznimno, pravo na pomoć za topli obrok može ostvariti i drugi korisnik koji ispunjava  socijalni uvjet ili uvjet prihoda temeljem preporuke i/ili mišljenja Centra.

Pomoć za topli obrok može obuhvatiti nabavu, odnosno iznimno nabavu i dostavu gotovih obroka u kuću za one korisnike koji ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, radi čega nisu u mogućnosti samostalno preuzeti obrok.

Način ostvarivanja prava na pomoć za topli obrok korisniku će Odjel utvrditi svojim Rješenjem.