Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna novčana pomoć

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć uređeno je člankom 35. Odluke:

Pravo na   mjesečnu   novčanu pomoć  u   iznosu  od  27,00 eura priznaje se korisniku zajamčene  minimalne naknade, uz uvjet da je stariji od 50 godina, ako je trudnica ili rodilja do šest mjeseci nakon poroda, samohrani roditelj djeteta do navršene sedme godine života djeteta odnosno do njegovog odlaska u školu ili osoba potpuno nesposobna za rad.

Ukoliko je korisnik prava kućanstvo, mjesečna novčana pomoć priznaje se za svakog člana kućanstva starijeg od 50 godina.

Pravo se ostvaruje dok za to postoje opravdani razlozi, odnosno dok pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ostvaruju temeljem Rješenja Zavoda.

Zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečnu nak.